Founder Members

 1. Dr C.P. Maskey
 2. Dr Bishwa Raj Joshi
 3. Dr Krishna N. Rayamajhi
 4. Dr V.K. Jaiswal
 5. Dr Jagadish Lal Baidya
 6. Dr Arjun Dev Bhatta
 7. Dr Manish Shrestha
 8. Dr J.N. Shah
 9. Dr Paras Mani Shrestha
 10. Dr Rameshwor Pokhrel
 11. Dr Deepak Rauniyar
 12. Dr Asarfi Shah
 13. Dr Bhola Raj Joshi
 14. Dr Uttam Kumar Sharma
 15. Dr Guna Kumar Shrestha
 16. Dr Prem Raj Gyawali

Copyright © NAUS.2018. All rights reserved.